DDC 657.45 P535K
Tác giả CN Phan, Trung Kiên
Tác giả TT Trường đại học Kinh tế Quốc dân
Nhan đề Kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp / Phan Trung Kiên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2015
Mô tả vật lý 343tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Kiểm toán
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238227-30
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119601
0022
004CA6BC260-6944-4608-ADDD-A9FD2F94D317
005202206201514
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c116.000
039|y20220620151415|zhuentm
082 |a657.45|bP535K
100 |aPhan, Trung Kiên
110 |aTrường đại học Kinh tế Quốc dân
245 |aKiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp / |cPhan Trung Kiên
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2015
300 |a343tr. ; |c24cm.
653 |aKiểm toán
653 |aDoanh nghiệp
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238227-30
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsketoan/kiemtoannoibotrongdoanhnghiepphantrungkien2015thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238227 TVTT_Kho sách T9 657.45 P535K Sách tham khảo 1
2 10238228 TVTT_Kho sách T9 657.45 P535K Sách tham khảo 2
3 10238229 TVTT_Kho sách T9 657.45 P535K Sách tham khảo 3
4 10238230 TVTT_Kho sách T9 657.45 P535K Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment