DDC 658.11 H987Đ
Tác giả CN Huỳnh, Thanh Điền
Nhan đề Kiến tạo môi trường khởi nghiệp / Huỳnh Thanh Điền
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thông tin và truyền thông, 2018
Mô tả vật lý 110tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Môi trường khởi nghiệp
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238862-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119773
0022
004772DA497-B6B1-4D92-9717-7F6FDF3E2748
005202209231455
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c100.000
039|y20220923145507|zhuentm
082 |a658.11|bH987Đ
100 |aHuỳnh, Thanh Điền
245 |aKiến tạo môi trường khởi nghiệp / |cHuỳnh Thanh Điền
260 |aHà Nội : |bThông tin và truyền thông, |c2018
300 |a110tr. ; |c20cm.
653 |aMôi trường khởi nghiệp
653 |aDoanh nghiệp
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238862-5
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/kientaomotruongkhoinghiephuynhthanhdien2018thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238862 TVTT_Kho sách T9 658.11 H987Đ Sách tham khảo 1
2 10238863 TVTT_Kho sách T9 658.11 H987Đ Sách tham khảo 2
3 10238864 TVTT_Kho sách T9 658.11 H987Đ Sách tham khảo 3
4 10238865 TVTT_Kho sách T9 658.11 H987Đ Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment