• Giáo trình
  • 338.7 G3489T
    Giáo trình hạch toán định mức /
DDC 338.7 G3489T
Tác giả TT Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
Nhan đề Giáo trình hạch toán định mức / Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Nguyễn Hữu Thủy chủ biên
Thông tin xuất bản Hà nội : Nxb. Hà nội, 2006
Mô tả vật lý 90tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Hạch toán định mức
Từ khóa tự do Hạch toán kinh doanh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(44): 10234161-204
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013355
0021
0040BADB578-07C7-465A-9615-4BDE02194454
005201906111535
008 2006
0091 0
020 |c12.500VND
039|a20190611153545|bhuentm|c20180807144256|dhuentm|y20180509104203|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a338.7|bG3489T
110 |aSở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội
245 |aGiáo trình hạch toán định mức / |cSở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; Nguyễn Hữu Thủy chủ biên
260 |aHà nội : |bNxb. Hà nội, |c2006
300 |a90tr. ; |c24cm.
653 |aDoanh nghiệp
653 |aHạch toán định mức
653 |aHạch toán kinh doanh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(44): 10234161-204
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich - khachsan/giaotrinhhachtoandinhmucthumbimage.jpg
890|a44|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10234161 TVTT_Kho sách T9 338.7 G3489T Giáo trình 1
2 10234162 TVTT_Kho sách T9 338.7 G3489T Giáo trình 2
3 10234163 TVTT_Kho sách T9 338.7 G3489T Giáo trình 3
4 10234164 TVTT_Kho sách T9 338.7 G3489T Giáo trình 4
5 10234165 TVTT_Kho sách T9 338.7 G3489T Giáo trình 5
6 10234166 TVTT_Kho sách T9 338.7 G3489T Giáo trình 6
7 10234167 TVTT_Kho sách T9 338.7 G3489T Giáo trình 7
8 10234168 TVTT_Kho sách T9 338.7 G3489T Giáo trình 8
9 10234169 TVTT_Kho sách T9 338.7 G3489T Giáo trình 9
10 10234170 TVTT_Kho sách T9 338.7 G3489T Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment