DDC 158.1
Tác giả CN Covey, Stephen T.
Nhan đề dịch The 7 habits of highly effective
Nhan đề 7 thói quen để thành đạt / Stephen R. Covey
Nhan đề khác Bảy thói quen để thành đạt
Thông tin xuất bản Nxb. Trẻ, 2007
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tâm lý học
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Nhân cách
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000ncm#a2200000ui#4500
00111204
00211
0046E6FA47E-B38C-48FD-86F9-4CC3EE4671B2
005201812240936
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20181224093631|blinhntu|y20181224093224|zlinhntu
082 |a158.1
100 |aCovey, Stephen T.
242|aThe 7 habits of highly effective
245 |a7 thói quen để thành đạt / |cStephen R. Covey
246|aBảy thói quen để thành đạt
260 |bNxb. Trẻ, |c2007
300 |atr. ; |ccm.
653 |aTâm lý học
653 |aQuản trị
653 |aNhân cách
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bs kynang/7 thoi quen de thanh dat - stephen r.covey_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d3
Comment