DDC 658 P491K
Tác giả CN Phạm, Vũ Khiêm
Nhan đề Quản trị sự thay đổi trong các tổ chức / Phạm Vũ Khiêm: Hứa Thùy Trang
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2018
Mô tả vật lý 199tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Quản trị
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Tổ chức
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Tác giả(bs) CN Hứa, Thùy Trang
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(2): 10209509, 10209511
000 00000nam#a2200000ui#4500
00111467
0022
004EE5C7E04-32CD-4344-B776-5C5AD3683E2F
005201903221001
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c0
039|a20190322100106|bhuentm|y20190114145755|zhuentm
082 |a658|bP491K
100 |aPhạm, Vũ Khiêm
245 |aQuản trị sự thay đổi trong các tổ chức / |cPhạm Vũ Khiêm: Hứa Thùy Trang
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2018
300 |a199tr. ; |c21cm.
653 |aQuản trị
653 |aQuản lý
653 |aTổ chức
653|aDoanh nghiệp
700 |aHứa, Thùy Trang
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(2): 10209509, 10209511
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/quantrisuthaydoitrongcactochucthumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10209509 TVTT_Kho sách T9 658 P491K Sách tham khảo 1
2 10209511 TVTT_Kho sách T9 658 P491K Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment