DDC 658.8 T773C
Tác giả CN Trương, Đình Chiến
Tác giả TT Trường đại học kinh tế quốc dân
Nhan đề Quản trị marketing / Trường đại học kinh tế quốc dân; Trương Đình Chiến
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất có chỉnh sửa, bổ sung
Thông tin xuất bản Đại học kinh tế quốc dân : Hà Nội, 2011
Mô tả vật lý 463tr. ; 21m.
Từ khóa tự do Chiến lược marketing
Từ khóa tự do Quản trị marketinh
Ngành Quản trị
Môn học Quản trị marketing
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10203604, 10216754-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012950
00215
004B03A0C4A-344D-4942-819C-B5C50F3A07F8
005202306291533
008 2011
0091 0
020 |c99.000VND
039|a20230629153404|blinhntu|c20190617154052|dhuentm|y20180116160902|zhuentm
041 |avie
044 |avm
082 |a658.8|bT773C
100 |aTrương, Đình Chiến
110 |aTrường đại học kinh tế quốc dân
245 |aQuản trị marketing / |cTrường đại học kinh tế quốc dân; Trương Đình Chiến
250 |aTái bản lần thứ nhất có chỉnh sửa, bổ sung
260 |aĐại học kinh tế quốc dân : |bHà Nội, |c2011
300 |a463tr. ; |c21m.
653 |aChiến lược marketing
653 |aQuản trị marketinh
691|aQuản trị
692|aQuản trị marketing
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10203604, 10216754-6
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/bsquantrikinhdoanh/quantrimarketingdinhchienthumbimage.jpg
890|a4|b3|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10216754 TVTT_Kho sách T9 658.8 T773C Giáo trình 1
2 10216755 TVTT_Kho sách T9 658.8 T773C Giáo trình 2
3 10216756 TVTT_Kho sách T9 658.8 T773C Giáo trình 3
4 10203604 TVTT_Kho sách T9 658.8 T773C Giáo trình 4
Comment