DDC 621.381 D6311G
Tác giả CN Đỗ, Huy Giác
Nhan đề Bài tập lý thuyết mạch / Đỗ Huy Giác chủ biên [ và những người khác]
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2009
Mô tả vật lý 215tr. ; 27cm.
Thuật ngữ chủ đề Lý thuyết mạch
Từ khóa tự do Bài tập mạch điện
Từ khóa tự do Mạng điện
Từ khóa tự do Mạch điện
Tác giả(bs) CN Phan, Trọng Hanh
Tác giả(bs) CN Đoàn, Minh Định
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoài Anh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(102): 10200700-49, 10205974-6023, 10206178, 10236511
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011114
0021
0040F9F74DE-644E-441A-9B10-BA0AA9BF8193
005201806181631
008 2009
0091 0
020 |c58.000VND
039|a20180618163150|bhuentm|c20171220143653|dlinhntu|y20171030143111|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.381|bD6311G
100 |aĐỗ, Huy Giác
245 |aBài tập lý thuyết mạch / |cĐỗ Huy Giác chủ biên [ và những người khác]
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2009
300 |a215tr. ; |c27cm.
650 |aLý thuyết mạch
653 |aBài tập mạch điện
653 |aMạng điện
653 |aMạch điện
700 |aPhan, Trọng Hanh
700 |aĐoàn, Minh Định
700 |aNguyễn, Hoài Anh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(102): 10200700-49, 10205974-6023, 10206178, 10236511
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/baitaplythuyetmach2009thumbimage.jpg
890|a102|b5|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10200740 TVTT_Kho sách T9 621.3815 G429 Giáo trình 41
2 10200741 TVTT_Kho sách T9 621.3815 G429 Giáo trình 42
3 10200742 TVTT_Kho sách T9 621.3815 G429 Giáo trình 43
4 10200743 TVTT_Kho sách T9 621.3815 G429 Giáo trình 44
5 10200744 TVTT_Kho sách T9 621.3815 G429 Giáo trình 45
6 10200745 TVTT_Kho sách T9 621.3815 G429 Giáo trình 46
7 10200746 TVTT_Kho sách T9 621.3815 G429 Giáo trình 47
8 10200747 TVTT_Kho sách T9 621.3815 G429 Giáo trình 48
9 10200748 TVTT_Kho sách T9 621.3815 G429 Giáo trình 49
10 10200749 TVTT_Kho sách T9 621.3815 G429 Giáo trình 50

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment