DDC 621381 L46H
Nhan đề Bài tập mạch điện : Tính toán , mô phỏng mạch điện dùng phần mềm TINA / Lê Mỹ Hà
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Thanh niên, 2017
Mô tả vật lý 352tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Bài tập
Từ khóa tự do Mạch điện
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10200872, 10200875-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118457
0022
00452B34514-FA16-4720-88E9-DB793C410AB5
005202112211520
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c100,000
039|a20211221152002|bhuentm|c20211221151344|dhuentm|y20211221151237|zhuentm
082 |a621381|bL46H
245 |aBài tập mạch điện : |bTính toán , mô phỏng mạch điện dùng phần mềm TINA / |cLê Mỹ Hà
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bThanh niên, |c2017
300 |a352tr. ; |c24cm.
653 |aBài tập
653 |aMạch điện
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10200872, 10200875-7
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/baitapmachdientinhtoanmophongmachdiendungphanmemtinalemyha2017thumbimage.jpg
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10200875 TVTT_Kho sách T9 621381 L46H Sách tham khảo 1
2 10200876 TVTT_Kho sách T9 621381 L46H Sách tham khảo 2
3 10200877 TVTT_Kho sách T9 621381 L46H Sách tham khảo 3
4 10200872 TVTT_Kho sách T9 621381 L46H Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment