• Sách tham khảo
  • 621.3 H 450 S
    Bài tập Cơ sở kỹ thuật mạch điện và điện tử :
DDC 621.3 H 450 S
Tác giả CN Hồ Văn Sung
Nhan đề Bài tập Cơ sở kỹ thuật mạch điện và điện tử : Tập 2: Mạch điện chức năng. (Tính toán và mô phỏng với Matlab) / Hồ Văn Sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý 267 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Mạch điện
Thuật ngữ chủ đề Mạch điện tử
Khoa Mạch điện
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019399-401
Địa chỉ Kho mượn(27): 3000019324-40, 3000034451-60
000 00000nam a2200000 4500
0019750
0022
00457E07EB8-A595-4640-9AD6-0A1FFA43C211
005201311060749
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20180907231845|byenpt|c20131106074933|dnguyenloi|y20101224|zluuyen
082 |a621.3|bH 450 S
100 |aHồ Văn Sung
245 |aBài tập Cơ sở kỹ thuật mạch điện và điện tử : |bTập 2: Mạch điện chức năng. (Tính toán và mô phỏng với Matlab) / |cHồ Văn Sung
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2010
300 |a267 tr. ; |c24 cm
650 |aMạch điện
650 |aMạch điện tử
690|aMạch điện
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019399-401
852|bKho mượn|j(27): 3000019324-40, 3000034451-60
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/anhbia/baitapcosokythuatmachdienvadientu_tap2_hovansung/0baitapcosokythuatmachdienvadientu_tap2_hovansungthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Comment