DDC 621.31 B152T
Tác giả CN Đặng, Văn Đào
Tác giả TT Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Nhan đề Bài tập kỹ thuật điện / Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Võ Huy Hoàn, Trương Ngọc Tuấn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2008
Mô tả vật lý 104tr. ; 24cm.
Phụ chú Dùng cho các trường Đại học và Cao đẳng kỹ thuật
Từ khóa tự do Đại số
Từ khóa tự do Hình học
Từ khóa tự do Kỹ thuật điện
Tác giả(bs) TT Trương, Ngọc Tuấn
Tác giả(bs) TT Võ, Huy Hoàn
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(146): 10204678-823
000 00000nem#a2200000ui#4500
0011095
0021
004414A80BF-0FDD-427A-BA49-2AD7D2ED6A42
005201808091554
008 2008
0091 0
020 |c27.000VND
039|a20180809155414|bhuentm|c20171215094026|dlinhntu|y20171027082459|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.31|bB152T
100 |aĐặng, Văn Đào
110|aTrường Đại học Bách khoa Hà Nội
245 |aBài tập kỹ thuật điện / |cTrường Đại học Bách khoa Hà Nội; Võ Huy Hoàn, Trương Ngọc Tuấn
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2008
300 |a104tr. ; |c24cm.
500|aDùng cho các trường Đại học và Cao đẳng kỹ thuật
653 |aĐại số
653 |aHình học
653 |aKỹ thuật điện
710|aTrương, Ngọc Tuấn
710|aVõ, Huy Hoàn
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(146): 10204678-823
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/baitapkythuatdienhuyhoan2008thumbimage.jpg
890|a146|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10204698 TVTT_Kho sách T9 621.31 B152T Giáo trình 21
2 10204699 TVTT_Kho sách T9 621.31 B152T Giáo trình 22
3 10204700 TVTT_Kho sách T9 621.31 B152T Giáo trình 23
4 10204701 TVTT_Kho sách T9 621.31 B152T Giáo trình 24
5 10204702 TVTT_Kho sách T9 621.31 B152T Giáo trình 25
6 10204703 TVTT_Kho sách T9 621.31 B152T Giáo trình 26
7 10204704 TVTT_Kho sách T9 621.31 B152T Giáo trình 27
8 10204705 TVTT_Kho sách T9 621.31 B152T Giáo trình 28
9 10204706 TVTT_Kho sách T9 621.31 B152T Giáo trình 29
10 10204707 TVTT_Kho sách T9 621.31 B152T Giáo trình 30

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment