DDC 621.31 Ph 105 H
Tác giả CN Phan Thị Huệ
Nhan đề Bài tập Kỹ thuật điện : Trắc nghiệm và tự luận / Phan Thị Huệ
Lần xuất bản In lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2012
Mô tả vật lý 145 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật điện
Khoa Kỹ thuật điện
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000024486-8
Địa chỉ Kho mượn(11): 3000033768-74, 3000035286-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016909
0022
0048893F42F-25F9-44EA-9D8E-565B4015C232
005201312301042
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20180801115053|bchiemtt|c20131230104055|dvanpth|y20130808080913|zhienlt
082|a621.31|bPh 105 H
100 |aPhan Thị Huệ
245 |aBài tập Kỹ thuật điện : |bTrắc nghiệm và tự luận / |cPhan Thị Huệ
250 |aIn lần thứ 2 có sửa chữa và bổ sung
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2012
300 |a145 tr. ; |c24 cm
650|aKỹ thuật điện
690|aKỹ thuật điện
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024486-8
852|bKho mượn|j(11): 3000033768-74, 3000035286-9
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/KIPOSDATA1/TaiLieuSo/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/baitapkythuatdien_phanthihue/00page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Comment