• Sách tham khảo
  • 621.3 Đ 116 Đ
    Các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu tính toán thiết kế kỹ thuật điện /
DDC 621.3 Đ 116 Đ
Tác giả CN Đặng Văn Đào
Nhan đề Các phương pháp hiện đại trong nghiên cứu tính toán thiết kế kỹ thuật điện / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2001
Mô tả vật lý 291 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật điện
Tác giả(bs) CN Lê Văn Doanh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000012718-9
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000002010
000 00000nam a2200000 4500
0019731
0022
0042C5B21B6-84E9-403B-86E7-B73E1DCA3AC2
005201506251409
008130110s2001 vm| vie
0091 0
039|a20180907231637|byenpt|c20150625140947|dhungbt|y20040609|zthangn
082 |a621.3|bĐ 116 Đ
100 |aĐặng Văn Đào
245 |aCác phương pháp hiện đại trong nghiên cứu tính toán thiết kế kỹ thuật điện / |cĐặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2001
300 |a291 tr. ; |c24 cm
650 |aKỹ thuật điện
700 |aLê Văn Doanh
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000012718-9
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000002010
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/KIPOSDATA1/TaiLieuSo/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/cacphuongphaphiendai_dangvandao/0page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment