DDC 621.31 H 450 Ch
Tác giả CN Hồ Văn Nhật Chương
Nhan đề Bài tập Kỹ thuật điện cao áp / Hồ Văn Nhật Chương
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2012
Mô tả vật lý 274 tr. : Minh họa ; 24 cm
Phụ chú Đầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách Khoa
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật điện
Khoa Kỹ thuật điện
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000025900-2
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000036171-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019743
0022
0046ECD2E23-3118-415B-ABDC-1193FB21CE5B
005201403111528
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20180907231759|byenpt|c20140311152839|dvanpth|y20131202154640|zhienlt
082 |a621.31|bH 450 Ch
100 |aHồ Văn Nhật Chương
245 |aBài tập Kỹ thuật điện cao áp / |cHồ Văn Nhật Chương
250|aTái bản lần thứ 3
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2012
300 |a274 tr. : |bMinh họa ; |c24 cm
500|aĐầu trang tên sách ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Bách Khoa
650 |aKỹ thuật điện
690 |aKỹ thuật điện
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000025900-2
852|bKho mượn|j(7): 3000036171-7
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/baitapkythuatdiencaoap_hovannhat/0baitapkythuatdiencaoap_hovannhatthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment