DDC 621.31 Đ 116 Đ
Tác giả CN Đặng Văn Đào
Nhan đề Bài tập kỹ thuật điện : Dùng cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật / Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo Dục, 2008
Mô tả vật lý 192 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Tóm tắt lý thuyết: - 96 bài tập đã giải -152 bài tập và câu hỏi trắc nghiệm có đáp án
Thuật ngữ chủ đề Kỹ thuật điện-Bài tập
Khoa Kỹ thuật điện
Tác giả(bs) CN Lê Văn Doanh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000017412-4
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000013266-72
000 00000nam a2200000 4500
0019757
0022
004255B5394-8EC3-4FCC-83C7-C2D471C36A60
005201709151520
008130110s2008 vm| vie
0091 0
039|a20180907231928|byenpt|c20170915152053|dthanhnhan|y20080604|zoanhntk
082 |a621.31|bĐ 116 Đ
100 |aĐặng Văn Đào
245 |aBài tập kỹ thuật điện : |bDùng cho sinh viên các trường đại học khối kỹ thuật / |cĐặng Văn Đào, Lê Văn Doanh
260 |aHà Nội : |bGiáo Dục, |c2008
300 |a192 tr. ; |c24 cm
520 |aTóm tắt lý thuyết: - 96 bài tập đã giải -152 bài tập và câu hỏi trắc nghiệm có đáp án
650 |aKỹ thuật điện|yBài tập
690|aKỹ thuật điện
700 |aLê Văn Doanh
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000017412-4
852|bKho mượn|j(7): 3000013266-72
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/KIPOSDATA1/TaiLieuSo/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/btapkthuatdien_dangvandao/0biathumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment