DDC 691 N5764Đ
Tác giả CN Nguyễn, Cao Đức
Nhan đề Giáo trình thí nghiệm vật liệu xây dựng / Nguyễn Cao Đức
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2013
Mô tả vật lý 98tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Vật liệu xây dựng
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Cao Đức
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Mạnh Phát
Tác giả(bs) CN Trịnh, Hồng Tùng
Tác giả(bs) TT Phạm, Hữu Hanh
Địa chỉ 20CSTT_Phòng đọc(1): 10203468
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118275
0022
004D0050033-7AFB-40B9-B10E-AA59E56E38B4
005202009161606
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c40,000
039|a20200916160654|bhuentm|c20200911154630|dhuentm|y20200911154509|zhuentm
082 |a691|bN5764Đ
100 |aNguyễn, Cao Đức
245 |aGiáo trình thí nghiệm vật liệu xây dựng / |cNguyễn Cao Đức
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2013
300 |a98tr. ; |c27cm.
653 |aVật liệu xây dựng
700 |aNguyễn, Cao Đức
700 |aNguyễn, Mạnh Phát
700 |aTrịnh, Hồng Tùng
710 |aPhạm, Hữu Hanh
852|a20|bCSTT_Phòng đọc|j(1): 10203468
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsxaydung/giaotrinhthinghiemvatlieuxaydungthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10203468 CSTT_Phòng đọc 691 N5764Đ Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment