• Sách tham khảo
  • 620.14 Ng 527 H
    Công nghệ sản xuất vật liệu chịu lửa /
DDC 620.14 Ng 527 H
Tác giả CN Nguyễn Đăng Hùng
Nhan đề Công nghệ sản xuất vật liệu chịu lửa / Nguyễn Đăng Hùng
Lần xuất bản Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa và bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa, 2006, 2013
Mô tả vật lý 444 tr., 435 tr. ; 24 cm, 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Vật liệu chịu nhiệt
Khoa Vật liệu kỹ thuật
Khoa Công nghệ sản xuất vật liệu chịu lửa
Khoa Vật liệu xây dựng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000019420-2
Địa chỉ Kho mượn(21): 3000019382-8, 3000033950-63
000 00000nam a2200000 4500
0017934
0022
00432E57242-F481-4019-AA8D-75ADC29B56D8
005201709141427
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20180802112827|bchiemtt|c20170914142732|doanhntk|y20101230|zvanpth
082 |a620.14|bNg 527 H
100 |aNguyễn Đăng Hùng
245 |aCông nghệ sản xuất vật liệu chịu lửa / |cNguyễn Đăng Hùng
250|aXuất bản lần thứ 2, có sửa chữa và bổ sung
260 |aHà Nội : |bBách khoa, |c2006, 2013
300 |a444 tr., 435 tr. ; |c24 cm, 27 cm
650 |aVật liệu chịu nhiệt
690|aVật liệu kỹ thuật
690|aCông nghệ sản xuất vật liệu chịu lửa
690|aVật liệu xây dựng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019420-2
852|bKho mượn|j(21): 3000019382-8, 3000033950-63
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/KIPOSDATA1/TaiLieuSo/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/congnghesanxuatvatlieuchiulua_nguyendanghung/00page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment