• Sách tham khảo
  • 691.9 V 500 Đ
    Công nghệ và thiết bị sản xuất xi măng poóc lăng /
DDC 691.9 V 500 Đ
Tác giả CN Vũ Đình Đấu
Nhan đề Công nghệ và thiết bị sản xuất xi măng poóc lăng / Vũ Đình Đấu
Lần xuất bản Tái bản
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 2010
Mô tả vật lý 310 tr. : minh họa ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Vật liệu xây dựng
Khoa Vật liệu xây dựng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000026302-4
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000036543-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018389
0022
00426D79306-1F2B-487D-B9C4-BF5A49958141
005201405290930
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20180806174954|byenpt|c20140529092817|dvanpth|y20131120103556|znguyenloi
082 |a691.9|bV 500 Đ
100 |aVũ Đình Đấu
245 |aCông nghệ và thiết bị sản xuất xi măng poóc lăng / |cVũ Đình Đấu
250 |aTái bản
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c2010
300 |a310 tr. : |bminh họa ; |c27 cm
650 |aVật liệu xây dựng
690 |aVật liệu xây dựng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000026302-4
852|bKho mượn|j(2): 3000036543-4
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/congnghethietbisanxuatximangpoolang_vodinhdau/0congnghethietbisanxuatximangpoolang_vodinhdauthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment