DDC 531 L57T
Tác giả CN Lều, Thọ Trình
Nhan đề Cơ học kết cấu : Hệ siêu tĩnh, Tập 2/ Lều Thọ Trình
Lần xuất bản Tái bản có sửa đổi và bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 324tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Cơ học
Từ khóa tự do Cơ học kết cấu
Khoa Xây dựng
Ngành Xây dựng
Môn học Cơ học kết cấu
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(7): 20211808-14
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114945
00214
004E2B10109-4936-47C2-B10D-55CAC36070A2
005202206161024
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c46.000VND
039|a20220616102447|blinhntu|c20220526101541|dlinhntu|y20190930110508|zvandtq
082 |a531|bL57T
100 |aLều, Thọ Trình
245 |aCơ học kết cấu : |bHệ siêu tĩnh, |pTập 2/ |cLều Thọ Trình
250 |aTái bản có sửa đổi và bổ sung
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2006
300 |a324tr. ; |c24cm.
653 |aCơ học
653 |aCơ học kết cấu
690|aXây dựng
691|aXây dựng
692|aCơ học kết cấu
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(7): 20211808-14
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsxaydung/cohocketcautap22006thumbimage.jpg
890|a7|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20211808 CSTT_Phòng mượn 531 L57T Giáo trình 1
2 20211809 CSTT_Phòng mượn 531 L57T Giáo trình 2
3 20211810 CSTT_Phòng mượn 531 L57T Giáo trình 3
4 20211811 CSTT_Phòng mượn 531 L57T Giáo trình 4
5 20211812 CSTT_Phòng mượn 531 L57T Giáo trình 5
6 20211813 CSTT_Phòng mượn 531 L57T Giáo trình 6
7 20211814 CSTT_Phòng mượn 531 L57T Giáo trình 7
Comment