DDC 624.15136 P492Q
Tác giả CN Phan Hồng Quân
Nhan đề Cơ học đất / Phan Hồng Quân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2009
Mô tả vật lý 263 tr. ; 27 cm
Từ khóa tự do Cơ học đất
Từ khóa tự do Xây dựng
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(12): 10203471, 20213216-26
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114986
0021
004FB678F92-1D3D-46B6-9A1A-1E1CAE69DEDE
005201910011609
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020|c75.000VND
039|a20191001160923|bvandtq|y20191001160851|zvandtq
082 |a624.15136|bP492Q
100 |aPhan Hồng Quân
245 |aCơ học đất / |cPhan Hồng Quân
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2009
300 |a263 tr. ; |c27 cm
653|aCơ học đất
653|aXây dựng
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(12): 10203471, 20213216-26
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsxaydung/cohocdatthumbimage.jpg
890|a12|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20213216 CSTT_Phòng mượn 624.15136 P492Q Giáo trình 1
2 20213217 CSTT_Phòng mượn 624.15136 P492Q Giáo trình 2
3 20213218 CSTT_Phòng mượn 624.15136 P492Q Giáo trình 3
4 20213219 CSTT_Phòng mượn 624.15136 P492Q Giáo trình 4
5 20213220 CSTT_Phòng mượn 624.15136 P492Q Giáo trình 5
6 20213221 CSTT_Phòng mượn 624.15136 P492Q Giáo trình 6
7 20213222 CSTT_Phòng mượn 624.15136 P492Q Giáo trình 7
8 20213223 CSTT_Phòng mượn 624.15136 P492Q Giáo trình 8
9 20213224 CSTT_Phòng mượn 624.15136 P492Q Giáo trình 9
10 20213225 CSTT_Phòng mượn 624.15136 P492Q Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment