DDC 624.15136 Ph 105 Qu
Tác giả CN Phan Hồng Quân
Nhan đề Cơ học đất / Phan Hồng Quân
Thông tin xuất bản Hà Nội : GDVN, 2012
Mô tả vật lý 263 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Cơ học đất
Khoa Xây dựng
Ngành Xây dựng
Môn học Cơ học đất
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016908
0021
004E499CDA9-2E3A-4D67-9CA3-1361C98C78BF
005202205260935
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20220526093600|blinhntu|c20220526093522|dlinhntu|y20130827161019|zoanhntk
082 |a624.15136|bPh 105 Qu
100 |aPhan Hồng Quân
245 |aCơ học đất / |cPhan Hồng Quân
260 |aHà Nội : |bGDVN, |c2012
300 |a263 tr. ; |c27 cm
650 |aCơ học đất
690|aXây dựng
691|aXây dựng
692|aCơ học đất
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/KIPOSDATA1/TaiLieuSo/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/cohocdat_phanhongquan/0cohocdat_phanhongquanthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2
Comment