DDC 696 H 407 H
Tác giả CN Hoàng Huệ
Nhan đề Cấp thoát nước : Giáo trình dùng cho sinh viên đại học chuyên ngành Kiến trúc và Xây dựng / Hoàng Huệ
Thông tin xuất bản Hà Nội : Xây dựng, 1994, 2011
Mô tả vật lý 175 tr. ; 27 cm
Phụ chú Ngoài bìa ghi: Giáo trình Cấp thoát nước
Thuật ngữ chủ đề Nước, Cấp thoát
Khoa Cấp thoát nước và khí đốt sinh hoạt
Khoa Xây dựng
Ngành Xây dựng
Môn học Cấp thoát nước trong nhà và công trình
Môn học Cấp thoát nước
000 00000nam a2200000 4500
0018279
00214
004368CA3A2-343E-4222-88CA-7A8E3E35EE38
005202206140939
008130110s19941994vm| vie
0091 0
039|a20220614093953|blinhntu|c20220223100753|dlinhntu|y20040613|zchanlt
082 |a696|bH 407 H
100 |aHoàng Huệ
245 |aCấp thoát nước : |bGiáo trình dùng cho sinh viên đại học chuyên ngành Kiến trúc và Xây dựng / |cHoàng Huệ
260 |aHà Nội : |bXây dựng, |c1994, 2011
300 |a175 tr. ; |c27 cm
500 |aNgoài bìa ghi: Giáo trình Cấp thoát nước
650 |aNước, Cấp thoát
690|aCấp thoát nước và khí đốt sinh hoạt
690|aXây dựng
691|aXây dựng
692|aCấp thoát nước trong nhà và công trình
692|aCấp thoát nước
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/KIPOSDATA1/TaiLieuSo/600_khoahocungdung_congnghe/690_xaydung/gtcapthoatnuoc_hoanghue/0page0001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1
Comment