DDC 658.15 N4994H
Tác giả CN Nguyễn, Minh Hoàng
Nhan đề Giáo trình định giá tài sản / Nguyễn Minh Hoàng, Phạm Văn Bình
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2011
Mô tả vật lý 315tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Định giá bất động sản
Từ khóa tự do Định giá doanh nghiệp
Từ khóa tự do Định giá tài sản
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Bình
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(42): 20215122-63
000 00000nam#a2200000ui#4500
00115034
0022
0044E7EBA21-F793-4A4B-BA69-CB87B8339551
005201910041536
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c45.000
039|y20191004153636|zvandtq
082 |a658.15|bN4994H
100 |aNguyễn, Minh Hoàng
245 |aGiáo trình định giá tài sản / |cNguyễn Minh Hoàng, Phạm Văn Bình
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2011
300 |a315tr. ; |c24cm.
653 |aĐịnh giá bất động sản
653 |aĐịnh giá doanh nghiệp
653 |aĐịnh giá tài sản
700 |aPhạm, Văn Bình
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(42): 20215122-63
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bstaichinhnganhang/giaotrinhdinhgiataisanthumbimage.jpg
890|a42|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20215122 CSTT_Phòng mượn 658.15 N4994H Giáo trình 1
2 20215123 CSTT_Phòng mượn 658.15 N4994H Giáo trình 2
3 20215124 CSTT_Phòng mượn 658.15 N4994H Giáo trình 3
4 20215125 CSTT_Phòng mượn 658.15 N4994H Giáo trình 4
5 20215126 CSTT_Phòng mượn 658.15 N4994H Giáo trình 5
6 20215127 CSTT_Phòng mượn 658.15 N4994H Giáo trình 6
7 20215128 CSTT_Phòng mượn 658.15 N4994H Giáo trình 7
8 20215129 CSTT_Phòng mượn 658.15 N4994H Giáo trình 8
9 20215130 CSTT_Phòng mượn 658.15 N4994H Giáo trình 9
10 20215131 CSTT_Phòng mượn 658.15 N4994H Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment