• Giáo trình chính
  • 686.225 KH104P
    Khám phá Adobe Indesign - Thiết kế dàn trang cơ bản /
DDC 686.225 KH104P
Tác giả CN Botello, Chris
Nhan đề Khám phá Adobe Indesign - Thiết kế dàn trang cơ bản / Chris Botello
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Hà Nội : Bách khoa Hà Nội, 2019
Mô tả vật lý 517 tr. ; 19 x 23 cm.
Tóm tắt Giới thiệu về phần mềm dàn trang Adobe InDesign. Hướng dẫn các tính năng của Adobe InDesign CS6 để làm việc với bốn yếu tố cơ bản của layout: văn bản, màu sắc, minh hoạ, hình ảnh
Từ khóa tự do Thiết kế đồ họa
Từ khóa tự do Phần mềm Adobe Indesign
Ngành Công nghệ thông tin
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119934
00214
004D90883A6-47DE-4391-83F6-3020BB12F34E
005202307180953
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20230718095401|blinhntu|c20230519145245|dlinhntu|y20230519145157|zlinhntu
082 |a686.225|bKH104P
100 |aBotello, Chris
245 |aKhám phá Adobe Indesign - Thiết kế dàn trang cơ bản / |cChris Botello
250|aTái bản lần thứ 2
260 |aHà Nội : |bBách khoa Hà Nội, |c2019
300 |a517 tr. ; |c19 x 23 cm.
520|aGiới thiệu về phần mềm dàn trang Adobe InDesign. Hướng dẫn các tính năng của Adobe InDesign CS6 để làm việc với bốn yếu tố cơ bản của layout: văn bản, màu sắc, minh hoạ, hình ảnh
653 |aThiết kế đồ họa
653 |aPhần mềm Adobe Indesign
691|aCông nghệ thông tin
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/thiết kế dàn trang cơ bản_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment