DDC 629.28 Ng527C
Tác giả CN Nguyễn Hữu Cẩn
Nhan đề Thí nghiệm ô tô / Nguyễn Hữu Cẩn, Phạm Hữu Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2004
Mô tả vật lý 209 tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Ô tô
Từ khóa tự do Thí nghiệm
Từ khóa tự do Thử nghiệm
Môn học Thí nghiệm ô tô
Tác giả(bs) CN Phạm Hữu Nam
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119938
00214
00487D1E0A0-F089-45C2-B6A1-82823FAADF90
005202305251104
008081223s2004 vm| vie
0091 0
039|y20230525110445|zlinhntu
082 |a629.28|bNg527C
100 |aNguyễn Hữu Cẩn
245 |aThí nghiệm ô tô / |cNguyễn Hữu Cẩn, Phạm Hữu Nam
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2004
300 |a209 tr. ; |c21 cm.
653 |aÔ tô
653 |aThí nghiệm
653 |aThử nghiệm
692|aThí nghiệm ô tô
700 |aPhạm Hữu Nam
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment