• Sách tham khảo chính
  • 338.5 Đ406Tr
    Tuyển tập phương pháp thẩm định giá trị các loại tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, định giá công nghệ và giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc gia /
DDC 338.5 Đ406Tr
Tác giả CN Đoàn Văn Trường
Nhan đề Tuyển tập phương pháp thẩm định giá trị các loại tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, định giá công nghệ và giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc gia / Đoàn Văn Trường
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2011
Mô tả vật lý 424 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu lý luận chung về tài sản vô hình; thực trạng việc xác định giá trị tài sản vô hình ở nước ta và một số nước trên thế giới. Trình bày các phương pháp thẩm định giá trị tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và chuyển giao bên trong các công ty đa quốc gia.
Từ khóa tự do Định giá tài sản
Từ khóa tự do Quyền sơ hữu trí tuệ
Từ khóa tự do Thẩm định tài sản
Môn học Định giá tài sản
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119939
00215
0044575C9E0-27D2-475A-91BB-1012F2D8AE15
005202306151434
008081223s2011 vm| vie
0091 0
039|y20230615143444|zlinhntu
082 |a338.5|bĐ406Tr
100 |aĐoàn Văn Trường
245 |aTuyển tập phương pháp thẩm định giá trị các loại tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, định giá công nghệ và giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc gia / |cĐoàn Văn Trường
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2011
300 |a424 tr. ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu lý luận chung về tài sản vô hình; thực trạng việc xác định giá trị tài sản vô hình ở nước ta và một số nước trên thế giới. Trình bày các phương pháp thẩm định giá trị tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và chuyển giao bên trong các công ty đa quốc gia.
653 |aĐịnh giá tài sản
653 |aQuyền sơ hữu trí tuệ
653 |aThẩm định tài sản
692|aĐịnh giá tài sản
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
890|c1
Comment