DDC 657.15 G3489T
Tác giả CN Trương Thị Thủy
Nhan đề Giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp / Trương Thị Thủy, Ngô Thị Thu Hồng
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2019
Mô tả vật lý 755 tr. ; 29,5 cm.
Từ khóa tự do Kế toán tài chính
Ngành Tài chính ngân hàng
Môn học Kế toán tài chính doanh nghiệp
Tác giả(bs) CN Ngô Thị Thu Hồng
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119943
00214
0040BA2394E-E596-460A-9F15-1BCC5617802B
005202307141100
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20230714110047|blinhntu|c20230714105050|dlinhntu|y20230713093021|zlinhntu
082 |a657.15 |bG3489T
100 |aTrương Thị Thủy
245 |aGiáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp / |cTrương Thị Thủy, Ngô Thị Thu Hồng
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2019
300 |a755 tr. ; |c29,5 cm.
653 |aKế toán tài chính
691 |aTài chính ngân hàng
692|aKế toán tài chính doanh nghiệp
700 |aNgô Thị Thu Hồng
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bstaichinhnganhang/giáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp_trương thị thủy_2009_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment