DDC 657.7
Tác giả CN Vũ Thị Kim Anh
Nhan đề Kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại dịch vụ / Vũ Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Hà Thị Thúy Vân
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2020
Mô tả vật lý 542 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Kế toán doanh nghiệp
Từ khóa tự do Kế toán tài chính
Ngành Tài chính ngân hàng
Môn học Kế toán thương mại dịch vụ
Tác giả(bs) CN Hà Thị Thúy Vân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Phương
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119946
00214
004FDB8598D-60DD-4B96-8487-112676519DA0
005202307131118
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20230713111812|zlinhntu
082 |a657.7
100 |aVũ Thị Kim Anh
245 |aKế toán tài chính doanh nghiệp thương mại dịch vụ / |cVũ Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Thanh Phương, Hà Thị Thúy Vân
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2020
300 |a542 tr. ; |c24 cm.
653 |aKế toán doanh nghiệp
653 |aKế toán tài chính
691 |aTài chính ngân hàng
692|aKế toán thương mại dịch vụ
700 |aHà Thị Thúy Vân
700 |aNguyễn Thị Thanh Phương
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bstaichinhnganhang/kế toán tài chính doanh nghiệp thương mại dịch vụ_vũ thị kim anh_2020_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment