DDC 621.31
Tác giả CN Trịnh Hùng Thám
Nhan đề Nhà máy điện và trạm biến áp / Trịnh Hùng Thám, Nguyễn Hữu Khái
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật
Mô tả vật lý 275 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Nhà máy điện
Từ khóa tự do Thiết bị điện
Từ khóa tự do Trạm biến áp
Ngành Điện - Điện tử
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119947
00214
004DCBF1698-E6CD-4D21-89A4-A699E36D848C
005202309141415
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20230914141508|blinhntu|y20230914141255|zlinhntu
082 |a621.31
100 |aTrịnh Hùng Thám
245 |aNhà máy điện và trạm biến áp / |cTrịnh Hùng Thám, Nguyễn Hữu Khái
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật
300 |a275 tr. ; |c24 cm.
653 |aNhà máy điện
653 |aThiết bị điện
653 |aTrạm biến áp
691 |aĐiện - Điện tử
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/nha may dien va tram bien ap - trinh hung tam - 278tr_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment