• Giáo trình chính
  • 621.381 K309Th
    Vi điều khiển. Cấu trúc lập trình - lập trình và ứng dụng /
DDC 621.381 K309Th
Tác giả CN Kiều Xuân Thực
Nhan đề Vi điều khiển. Cấu trúc lập trình - lập trình và ứng dụng / Kiều Xuân Thực, Vũ Trung Kiên, Vũ Thị Thu Hương
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2009
Mô tả vật lý 198 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Vi điều khiển
Ngành Điện - Điện tử
Môn học Vi điều khiển
Tác giả(bs) CN Vũ Thị Thu Hương
Tác giả(bs) CN Vũ Trung Kiên
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119948
00214
004908EC93D-45B3-4E40-AB64-79D82993B18C
005202310120812
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|a20231012081215|blinhntu|c20231002163306|dlinhntu|y20231002163239|zlinhntu
082 |a621.381|bK309Th
100 |aKiều Xuân Thực
245 |aVi điều khiển. Cấu trúc lập trình - lập trình và ứng dụng / |cKiều Xuân Thực, Vũ Trung Kiên, Vũ Thị Thu Hương
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2009
300 |a198 tr. ; |c24 cm.
653 |aVi điều khiển
691 |aĐiện - Điện tử
692|aVi điều khiển
700 |aVũ Thị Thu Hương
700 |aVũ Trung Kiên
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/vidieukhiencautruclaptrinh_kieuxuanthuc_2009_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment