DDC 338.5
Tác giả CN Mai Huệ Thu
Nhan đề Định giá tài sản / Mai Huệ Thu
Mô tả vật lý 146 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Định giá tài sản
Từ khóa tự do Giá trị tài sản
Từ khóa tự do Thẩm định giá
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120052
0024
004B0DC1541-EB09-49DB-9D3C-18DC27C70E8E
005202401100841
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20240110084155|zlinhntu
082 |a338.5
100 |aMai Huệ Thu
245 |aĐịnh giá tài sản / |cMai Huệ Thu
300 |a146 tr. ; |ccm.
653 |aĐịnh giá tài sản
653 |aGiá trị tài sản
653 |aThẩm định giá
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biabaigiangdientu/biabaigiangtaichinhnganhang/bài giảng định giá tài sản_mai huệ thu_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment