DDC 658.15 N4994H
Tác giả CN Nguyễn, Minh Hoàng
Nhan đề Giáo trình định giá tài sản / Nguyễn Minh Hoàng, Phạm Văn Bình
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2011
Mô tả vật lý 315tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Định giá bất động sản
Từ khóa tự do Định giá doanh nghiệp
Từ khóa tự do Định giá tài sản
Tác giả(bs) CN Phạm, Văn Bình
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(1): 10236896
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018488
0022
0040A29C482-A102-4DEF-9666-9A669E6FA507
005201808081546
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |c45.000
039|a20180808154652|bhuentm|y20180807082216|zlinhntu
082 |a658.15|bN4994H
100 |aNguyễn, Minh Hoàng
245 |aGiáo trình định giá tài sản / |cNguyễn Minh Hoàng, Phạm Văn Bình
260 |aHà Nội : |bTài chính, |c2011
300 |a315tr. ; |c24cm.
653 |aĐịnh giá bất động sản
653 |aĐịnh giá doanh nghiệp
653 |aĐịnh giá tài sản
700 |aPhạm, Văn Bình
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(1): 10236896
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bstaichinhnganhang/giaotrinhdinhgiataisanthumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236896 TVTT_Kho sách T9 658.15 N4994H Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment