• Giáo trình
  • 604.24 T685Q
    Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí.
DDC 604.24 T685Q
Tác giả CN Trần,Hữu Quế
Nhan đề Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí. Tập 2 / Trần Hữu Quế
Lần xuất bản In lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2009
Mô tả vật lý 115tr. ; 19cm.
Thuật ngữ chủ đề Cơ khí
Từ khóa tự do Vẽ kỹ thuật
Khoa Cơ khí
Khoa Điện - Điện tử
Ngành Cơ khí
Ngành Điện - Điện tử
Môn học Vẽ kỹ thuật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tuấn
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(50): 20212242-91
000 00000nam#a2200000ui#4500
00114962
0021
004DA48812C-1319-4367-8082-1AEC3CBF810C
005202202251024
008 2009
0091 0
020 |c21.000VND
039|a20220225102450|blinhntu|y20191001082416|zvandtq
041 |avie
044 |avm
082 |a604.24|bT685Q
100 |aTrần,Hữu Quế
245 |aBài tập vẽ kỹ thuật cơ khí. |nTập 2 / |cTrần Hữu Quế
250 |aIn lần thứ 3
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2009
300 |a115tr. ; |c19cm.
650 |aCơ khí
653 |aVẽ kỹ thuật
690|aCơ khí
690|aĐiện - Điện tử
691|aCơ khí
691|aĐiện - Điện tử
692|aVẽ kỹ thuật
700 |aNguyễn, Văn Tuấn
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(50): 20212242-91
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscokhi/baitapvekythuatcokhitap2thumbimage.jpg
890|a50|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20212242 CSTT_Phòng mượn 604.24 T685Q Giáo trình 1
2 20212243 CSTT_Phòng mượn 604.24 T685Q Giáo trình 2
3 20212244 CSTT_Phòng mượn 604.24 T685Q Giáo trình 3
4 20212245 CSTT_Phòng mượn 604.24 T685Q Giáo trình 4
5 20212246 CSTT_Phòng mượn 604.24 T685Q Giáo trình 5
6 20212247 CSTT_Phòng mượn 604.24 T685Q Giáo trình 6
7 20212248 CSTT_Phòng mượn 604.24 T685Q Giáo trình 7
8 20212249 CSTT_Phòng mượn 604.24 T685Q Giáo trình 8
9 20212250 CSTT_Phòng mượn 604.24 T685Q Giáo trình 9
10 20212251 CSTT_Phòng mượn 604.24 T685Q Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment