DDC 004 G434T
Tác giả TT Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Nhan đề Giáo trình nhập môn tin học / Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2019
Mô tả vật lý 162tr. ; 24cm.
Phụ chú Tài liệu lưu hành nội bộ
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do Nhập môn tin học
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(2): 10203106, 10211042
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118348
0021
004B488AC55-27DD-46C5-900F-E441666AA34A
005202012221047
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c25,000
039|a20201222104722|bhuentm|c20201222103739|dhuentm|y20201222103649|zhuentm
082 |a004|bG434T
110 |aTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aGiáo trình nhập môn tin học / |cTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2019
300 |a162tr. ; |c24cm.
500 |aTài liệu lưu hành nội bộ
653 |aTin học
653 |aNhập môn tin học
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(2): 10203106, 10211042
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/giaotrinhnhapmontinhocthumbimage.jpg
890|a2|b1|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10203106 TVTT_Kho sách T9 004 G434T Giáo trình 1
2 10211042 TVTT_Kho sách T9 004 G434T Giáo trình 2 Hạn trả:04-01-2022
Comment