DDC 004 B152T
Tác giả TT Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Nhan đề Bài tập nhập môn tin học / Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2016
Mô tả vật lý 62tr. ; 24cm.
Phụ chú Tài liệu lưu hành nội bộ
Từ khóa tự do Bài tập tin học
Từ khóa tự do Nhập môn tin học
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(2): 10211039, 10211043
Địa chỉ Giá 1, mặt 1, tầng 4, Ô 1+2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118349
0021
004E609B483-D4F6-48B4-BC85-1D009E510EC2
005202209121422
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c15,000
039|a20220912142257|blinhntu|c20201222104539|dhuentm|y20201222104500|zhuentm
082 |a004|bB152T
110 |aTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aBài tập nhập môn tin học / |cTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2016
300 |a62tr. ; |c24cm.
500 |aTài liệu lưu hành nội bộ
653 |aBài tập tin học
653 |aNhập môn tin học
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(2): 10211039, 10211043
852|aGiá 1, mặt 1, tầng 4, Ô 1+2
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/baitapnhapmontinhocthumbimage.jpg
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10211043 TVTT_Kho sách T9 004 B152T Giáo trình 1
2 10211039 TVTT_Kho sách T9 004 B152T Giáo trình 2 Hạn trả:15-11-2022

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment