DDC 541 N5764H
Tác giả CN Nguyễn, Hạnh
Nhan đề Cơ sở lý thuyết hóa học, Phần II / Nguyễn Hạnh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ mười bốn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2007
Mô tả vật lý 263tr. ; 21cm.
Phụ chú Dùng cho các trường đại học kỹ thuật
Từ khóa tự do Nhiệt động hóa học
Từ khóa tự do Động hóa học
Từ khóa tự do Điện hóa học
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(29): 10211030-7, 10220628-48
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118350
0021
0046E160754-1A7F-4293-BD81-542B51122C70
005202204201637
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c17.8000
039|a20220420163709|bhuentm|y20210104153122|zhuentm
082 |a541|bN5764H
100 |aNguyễn, Hạnh
245 |aCơ sở lý thuyết hóa học, |pPhần II / |cNguyễn Hạnh
250 |aTái bản lần thứ mười bốn
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2007
300 |a263tr. ; |c21cm.
500 |aDùng cho các trường đại học kỹ thuật
653 |aNhiệt động hóa học
653 |aĐộng hóa học
653 |aĐiện hóa học
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(29): 10211030-7, 10220628-48
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/cosolythuyethoahocphanii001thumbimage.jpg
890|a29|b34|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10211033 TVTT_Kho sách T9 541 N5764H Giáo trình 3 Hạn trả:07-06-2021
2 10211034 TVTT_Kho sách T9 541 N5764H Giáo trình 4 Hạn trả:17-06-2021
3 10211035 TVTT_Kho sách T9 541 N5764H Giáo trình 5
4 10211030 TVTT_Kho sách T9 541 N5764H Giáo trình 6
5 10211031 TVTT_Kho sách T9 541 N5764H Giáo trình 7
6 10211032 TVTT_Kho sách T9 541 N5764H Giáo trình 8
7 10220646 TVTT_Kho sách T9 541 N5764H Giáo trình 9 Hạn trả:17-06-2021
8 10220647 TVTT_Kho sách T9 541 N5764H Giáo trình 10 Hạn trả:17-06-2021
9 10220648 TVTT_Kho sách T9 541 N5764H Giáo trình 11 Hạn trả:10-06-2021
10 10220643 TVTT_Kho sách T9 541 N5764H Giáo trình 12

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment