• Giáo trình
  • 808.5 D928TH
    Giáo trình kỹ năng thuyết trình /
DDC 808.5 D928TH
Tác giả CN Dương Thị Liễu
Nhan đề Giáo trình kỹ năng thuyết trình / Dương Thị Liễu
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013
Mô tả vật lý 311tr. ; 21 cm.
Từ khóa tự do Thuyết trình
Từ khóa tự do Kỹ năng thuyết trình
Từ khóa tự do Kỹ năng giao tiếp
Khoa Kỹ năng thuyết trình
Môn học Kỹ năng thuyết trình
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000ndm#a2200000ui#4500
00118352
0021
00485C95395-6200-4CF5-9D2B-E2B4D8FEFF2D
005202101081032
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20210108103226|blinhntu|c20210108094605|dlinhntu|y20210108094343|zlinhntu
082 |a808.5|bD928TH
100 |aDương Thị Liễu
245 |aGiáo trình kỹ năng thuyết trình / |cDương Thị Liễu
250 |aTái bản lần thứ 2, có sửa chữa bổ sung
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2013
300 |a311tr. ; |c21 cm.
653 |aThuyết trình
653 |aKỹ năng thuyết trình
653 |aKỹ năng giao tiếp
690 |aKỹ năng thuyết trình
692 |aKỹ năng thuyết trình
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/giaotrinhkynangthuyettrinh_duongthilieu_2013_001thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d1
Comment