• Giáo trình
  • 604.24 T685Q
    Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí.
DDC 604.24 T685Q
Tác giả CN Trần,Hữu Quế
Nhan đề Bài tập vẽ kỹ thuật cơ khí. Tập 1/ Trần Hữu Quế
Lần xuất bản In lần thứ 3
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2009
Mô tả vật lý 167tr. ; 19cm.
Thuật ngữ chủ đề Cơ khí
Từ khóa tự do Vẽ kỹ thuật
Khoa Cơ khí
Khoa Điện - Điện tử
Ngành Cơ khí
Ngành Điện - Điện tử
Môn học Vẽ kỹ thuật
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Tuấn
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(19): 10100001-18, 10205861
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127
0021
004962E9FD3-7A08-4CD8-9CE8-2F0E91CF1B11
005202202251015
008 2009
0091 0
020 |c24.000VND
039|a20220225101518|blinhntu|c20191001082122|dvandtq|y20171017204710|zvandtq
041 |avie
044 |avm
082 |a604.24|bT685Q
100 |aTrần,Hữu Quế
245 |aBài tập vẽ kỹ thuật cơ khí. |nTập 1/ |cTrần Hữu Quế
250 |aIn lần thứ 3
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2009
300 |a167tr. ; |c19cm.
650 |aCơ khí
653 |aVẽ kỹ thuật
690|aCơ khí
690|aĐiện - Điện tử
691|aCơ khí
691|aĐiện - Điện tử
692|aVẽ kỹ thuật
700 |a Nguyễn, Văn Tuấn
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(19): 10100001-18, 10205861
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscokhi/baitapvekythuatcokhitap1thumbimage.jpg
890|a19|b35|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100001 TVTT_Kho sách T9 604.24 Q311 Giáo trình 1
2 10100002 TVTT_Kho sách T9 604.24 Q311 Giáo trình 2
3 10100003 TVTT_Kho sách T9 604.24 Q311 Giáo trình 3
4 10100004 TVTT_Kho sách T9 604.24 Q311 Giáo trình 4
5 10100005 TVTT_Kho sách T9 604.24 Q311 Giáo trình 5 Hạn trả:02-05-2024
6 10100006 TVTT_Kho sách T9 604.24 Q311 Giáo trình 6
7 10100007 TVTT_Kho sách T9 604.24 Q311 Giáo trình 7
8 10100008 TVTT_Kho sách T9 604.24 Q311 Giáo trình 8
9 10100009 TVTT_Kho sách T9 604.24 Q311 Giáo trình 9
10 10100010 TVTT_Kho sách T9 604.24 Q311 Giáo trình 10
Comment