DDC 004 B152T
Tác giả TT Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Nhan đề Bài tập nhập môn tin học : / Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động, 2011
Mô tả vật lý 62tr. ; 24cm.
Phụ chú Lưu hành nội bộ
Địa chỉ 10TVTT_Thư viện số(246): 10100221-466
Địa chỉ 20CSTT_Phòng mượn(4): 20201659-62
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013257
0021
004A5659C2D-2F65-4FE5-971E-0B65740F03B6
005201805301026
008 2011
0091 0
020 |c(13.000)VND
039|a20180530102658|bhuentm|c20180507102927|dlinhntu|y20180417101221|zvandtq
041 |avie
044 |avm
082 |a004|bB152T
110 |aTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
245 |aBài tập nhập môn tin học : / |cTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
260 |aHà Nội : |bLao động, |c2011
300 |a62tr. ; |c24cm.
500|aLưu hành nội bộ
852|a10|bTVTT_Thư viện số|j(246): 10100221-466
852|a20|bCSTT_Phòng mượn|j(4): 20201659-62
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bscntt/baitapnhapmontinhocthumbimage.jpg
890|a250|b14|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20201659 CSTT_Phòng mượn 004 B152T Giáo trình 247
2 20201660 CSTT_Phòng mượn 004 B152T Giáo trình 248
3 20201661 CSTT_Phòng mượn 004 B152T Giáo trình 249
4 20201662 CSTT_Phòng mượn 004 B152T Giáo trình 250
5 10100221 TVTT_Thư viện số 004 B152T Giáo trình 1
6 10100222 TVTT_Thư viện số 004 B152T Giáo trình 2
7 10100223 TVTT_Thư viện số 004 B152T Giáo trình 3
8 10100224 TVTT_Thư viện số 004 B152T Giáo trình 4
9 10100225 TVTT_Thư viện số 004 B152T Giáo trình 5
10 10100226 TVTT_Thư viện số 004 B152T Giáo trình 6

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment