DDC 621.31 D211
Tác giả CN Đặng, Văn Đào
Nhan đề Kỹ thuật điện / Đặng Văn Đào (Chủ biên); Lê Văn Doanh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 13
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2012
Mô tả vật lý 188tr. ; 27cm.
Phụ chú Đã được hội đồng môn học Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường Đại học kỹ thuật
Từ khóa tự do Đo lường điện
Từ khóa tự do Máy điện
Từ khóa tự do Mạch điện
Từ khóa tự do Kỹ thuật điện
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Doanh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(16): 10203605-18, 10208179, 10236625
000 00000ncm#a2200000ui#4500
0011073
0021
004392D189D-F162-4449-A1E9-77B8DC56FF5B
005201806151053
008 2012
0091 0
020 |c42.000VND
039|a20180615105411|bhuentm|c20171227140527|dhuentm|y20171024110903|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a621.31|bD211
100 |aĐặng, Văn Đào
245 |aKỹ thuật điện / |cĐặng Văn Đào (Chủ biên); Lê Văn Doanh
250 |aTái bản lần thứ 13
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2012
300 |a188tr. ; |c27cm.
500|aĐã được hội đồng môn học Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua dùng làm tài liệu giảng dạy trong các trường Đại học kỹ thuật
653 |aĐo lường điện
653 |aMáy điện
653 |aMạch điện
653 |aKỹ thuật điện
700 |aLê, Văn Doanh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(16): 10203605-18, 10208179, 10236625
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdien_dientu/kythuaydien2012thumbimage.jpg
890|a16|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236625 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 15
2 10203617 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 13
3 10203618 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 14
4 10208179 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 16
5 10203605 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 1
6 10203606 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 2
7 10203607 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 3
8 10203608 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 4
9 10203609 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 5
10 10203610 TVTT_Kho sách T9 621.31 D211 Giáo trình 6

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment