DDC 517.076 N5764Tr
Tác giả CN Nguyễn, Đình Trí
Nhan đề Bài tập toán cao cấp. Tập ba, Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ mười lăm
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2017
Mô tả vật lý 499tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Đại số
Từ khóa tự do Toán cao cấp
Từ khóa tự do Giải tích
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồ Quỳnh
Tác giả(bs) CN Tạ, Văn Đĩnh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(4): 10238056-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118555
0022
004FD51F3F1-0F83-48FE-B3E1-BBD3EB0A6812
005202204201613
008081223s2017 vm| vie
0091 0
020 |c50.000
039|a20220420161326|bhuentm|y20220419162503|zhuentm
082 |a517.076|bN5764Tr
100 |aNguyễn, Đình Trí
245 |aBài tập toán cao cấp. |nTập ba, |pPhép tính giải tích nhiều biến số / |cNguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
250 |aTái bản lần thứ mười lăm
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2017
300 |a499tr. ; |c20cm.
653 |aĐại số
653 |aToán cao cấp
653 |aGiải tích
700 |aNguyễn, Hồ Quỳnh
700 |aTạ, Văn Đĩnh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(4): 10238056-9
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/baitaptoancaocaptap32017thumbimage.jpg
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10238056 TVTT_Kho sách T9 517.076 N5764Tr Sách tham khảo 1
2 10238057 TVTT_Kho sách T9 517.076 N5764Tr Sách tham khảo 2
3 10238058 TVTT_Kho sách T9 517.076 N5764Tr Sách tham khảo 3
4 10238059 TVTT_Kho sách T9 517.076 N5764Tr Sách tham khảo 4

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment