DDC 515.076 N5764T
Tác giả CN Nguyễn, Đình Trí
Nhan đề Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 10
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2006
Mô tả vật lý 387tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Đại số
Từ khóa tự do Hình học giải tích
Từ khóa tự do Toán cao cấp
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồ Quỳnh
Tác giả(bs) CN Tạ, Văn Đĩnh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(49): 10230213-60, 10236674
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013283
0021
004882F6EE1-E5CB-474E-BE87-98C9646F38F2
005201806071100
008 2006
0091 0
020 |c20.000VND
039|a20180607110015|bhuentm|c20180418094644|dlinhntu|y20180418094025|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a515.076|bN5764T
100 |aNguyễn, Đình Trí
245 |aBài tập toán cao cấp. |nTập 1, |pĐại số và hình học giải tích / |cNguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
250 |aTái bản lần thứ 10
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2006
300 |a387tr. ; |c21cm.
653 |aĐại số
653 |aHình học giải tích
653 |aToán cao cấp
700 |aNguyễn, Hồ Quỳnh
700 |aTạ, Văn Đĩnh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(49): 10230213-60, 10236674
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/baitaptoancaocaptap1thumbimage.jpg
890|a49|b26|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236674 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 49
2 10230213 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 1 Hạn trả:16-11-2022
3 10230214 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 2
4 10230215 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 3 Hạn trả:14-04-2022
5 10230216 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 4
6 10230217 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 5
7 10230218 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 6
8 10230219 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 7
9 10230220 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 8
10 10230221 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 9

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment