DDC 515.076 N5764T
Tác giả CN Nguyễn, Đình Trí
Nhan đề Bài tập toán cao cấp. Tập 2, Phép tính giải tích một biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ bảy
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2006
Mô tả vật lý 272tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Đại số
Từ khóa tự do Toán cao cấp
Từ khóa tự do Giải tích
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồ Quỳnh
Tác giả(bs) CN Tạ, Văn Đĩnh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(107): 10230449-553, 10236667-8
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013287
0021
004C8318AF2-C9FF-4E3D-ABEE-787B6CE23199
005201806071101
008 2006
0091 0
020 |c14.600VND
039|a20180607110121|bhuentm|y20180418101011|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a515.076|bN5764T
100 |aNguyễn, Đình Trí
245 |aBài tập toán cao cấp. |nTập 2, |pPhép tính giải tích một biến số / |cNguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
250 |aTái bản lần thứ bảy
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2006
300 |a272tr. ; |c21cm.
653 |aĐại số
653 |aToán cao cấp
653 |aGiải tích
700 |aNguyễn, Hồ Quỳnh
700 |aTạ, Văn Đĩnh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(107): 10230449-553, 10236667-8
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/baitaptoancaocaptap2thumbimage.jpg
890|a107|b13|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236667 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 106
2 10236668 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 107
3 10230449 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 1
4 10230450 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 2
5 10230451 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 3
6 10230452 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 4
7 10230453 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 5
8 10230454 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 6
9 10230455 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 7 Hạn trả:15-04-2022
10 10230456 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 8

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment