DDC 515.076 N5764T
Tác giả CN Nguyễn, Đình Trí
Nhan đề Bài tập toán cao cấp. Tập 3, Phép tính giải tích nhiều biến số / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ tám
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2006
Mô tả vật lý 499tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Đại số
Từ khóa tự do Toán cao cấp
Từ khóa tự do Giải tích
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồ Quỳnh
Tác giả(bs) CN Tạ, Văn Đĩnh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(88): 10230554-641
Tệp tin điện tử http://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/baitaptoancaocaot3.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013288
0021
00454AE37D9-ADDE-466B-9C8B-FC96A9AF1E97
005201806071052
008 2006
0091 0
020 |c25.600VND
039|a20180607105224|bhuentm|c20180607105128|dhuentm|y20180418101513|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a515.076|bN5764T
100 |aNguyễn, Đình Trí
245 |aBài tập toán cao cấp. |nTập 3, |pPhép tính giải tích nhiều biến số / |cNguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
250 |aTái bản lần thứ tám
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2006
300 |a499tr. ; |c21cm.
653 |aĐại số
653 |aToán cao cấp
653 |aGiải tích
700 |aNguyễn, Hồ Quỳnh
700 |aTạ, Văn Đĩnh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(88): 10230554-641
856|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/baitaptoancaocaot3.jpg
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/baitaptoancaocaot3thumbimage.jpg
890|a88|b15|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10230554 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 1
2 10230555 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 2
3 10230556 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 3
4 10230557 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 4
5 10230558 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 5
6 10230559 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 6
7 10230560 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 7
8 10230561 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 8
9 10230562 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 9
10 10230563 TVTT_Kho sách T9 515.076 N5764T Giáo trình 10

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment