DDC 515.076 N5764T
Tác giả CN Nguyễn, Đình Trí
Nhan đề Bài tập toán cao cấp. Tập 1, Đại số và hình học giải tích / Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 14
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2010
Mô tả vật lý 416tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Đại số
Từ khóa tự do Hình học giải tích
Từ khóa tự do Toán cao cấp
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hồ Quỳnh
Tác giả(bs) CN Tạ, Văn Đĩnh
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018552
0021
00490E85841-D164-44CF-9585-F780C6D1DEF9
005201808141139
008 2010
0091 0
020 |cVND
039|a20180814113953|blinhntu|y20180814110912|zlinhntu
041 |avie
044 |avm
082 |a515.076|bN5764T
100 |aNguyễn, Đình Trí
245 |aBài tập toán cao cấp. |nTập 1, |pĐại số và hình học giải tích / |cNguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh, Nguyễn Hồ Quỳnh
250 |aTái bản lần thứ 14
260 |aHà Nội : |bGiáo dục, |c2010
300 |a416tr. ; |c21cm.
653 |aĐại số
653 |aHình học giải tích
653 |aToán cao cấp
700 |aNguyễn, Hồ Quỳnh
700 |aTạ, Văn Đĩnh
852|a10|bTVTT_Kho sách T9
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/baitaptoancaocaptap1thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d3
Comment