DDC 515.076 T5509
Tác giả TT Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Nhan đề Giáo trình toán cao cấp. tập 1 / Bộ môn toán - Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2020
Mô tả vật lý 180 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Toán cao cấp
Từ khóa tự do Toán học
Khoa Toán cao cấp 1
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118354
0021
0041C489AF8-E3C4-41A9-AED3-DE20BE1245DB
005202101131004
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|a20210113100427|blinhntu|y20210113100231|zlinhntu
082 |a515.076|bT5509
110 |aTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung|bBộ môn toán
245 |aGiáo trình toán cao cấp. |ntập 1 / |cBộ môn toán - Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2020
300 |a180 tr. ; |ccm.
653 |aToán cao cấp
653 |aToán học
690 |aToán cao cấp 1
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/bìa toán cao cấp t1_01thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d1
Comment