DDC 515.076 T5509
Tác giả TT Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Nhan đề Giáo trình toán cao cấp. Tập 2 / Bộ môn toán - Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, 2020
Mô tả vật lý 114 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Toán cao cấp
Từ khóa tự do Toán học
Khoa Toán cao cấp 2
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00118355
0021
00424AE0E1F-728D-4AB3-A20A-EB0E433BF36F
005202101131044
008081223s2020 vm| vie
0091 0
039|y20210113104430|zlinhntu
082 |a515.076|bT5509
110 |aTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung|bBộ môn toán
245 |aGiáo trình toán cao cấp. |nTập 2 / |cBộ môn toán - Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung
260 |aHà Nội : |bTrường Đại học Công nghiệp Việt - Hung, |c2020
300 |a114 tr. ; |ccm.
653 |aToán cao cấp
653 |aToán học
690 |aToán cao cấp 2
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdaicuong/biagiaotrinh _tcc2_01thumbimage.jpg
890|c1|a0|b0|d2
Comment