DDC 693.71 Ph 104 H
Tác giả CN Phạm Văn Hội
Nhan đề Kết cấu thép công trình đặc biệt / Phạm Văn Hội (chủ biên), Nguyễn Quang Viên
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 2013
Mô tả vật lý 243 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Kết cấu thép
Khoa Kết cấu thép
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Viên
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000026903-5
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000036958-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018224
0022
004338280CE-85F7-425B-90F6-8B1ECC799C14
005201412261558
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20180806164840|bnganpt|c20141226155824|dvanpth|y20140724151652|zhientrang
082 |a693.71|bPh 104 H
100 |aPhạm Văn Hội
245 |aKết cấu thép công trình đặc biệt / |cPhạm Văn Hội (chủ biên), Nguyễn Quang Viên
260 |aHà Nội : |bKhoa học và Kỹ thuật, |c2013
300 |a243 tr. ; |c27 cm
650 |aKết cấu thép
690 |aKết cấu thép
700|aNguyễn Quang Viên
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000026903-5
852|bKho mượn|j(2): 3000036958-9
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/anhbia/ketcauthepctdacbiet_phamvanhoi/0ketcauthepctdacbiet_phamvanhoithumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0
Comment