• Sách tham khảo
  • 693.7 K 258
    Kết cấu thép. Tập 2: Công trình dân dụng và công nghiệp :
DDC 693.7 K 258
Nhan đề Kết cấu thép. Tập 2: Công trình dân dụng và công nghiệp : Giáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng, kiến trúc / Phạm Văn Hội và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2006
Mô tả vật lý 358 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Thép - Kết cấu
Khoa Kết cấu thép 2
Khoa Kết cấu thép 1
Khoa Kết cấu thép 1
Khoa Kết cấu thép 3
Khoa Đồ án kết cấu thép
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Hội
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quang Viên
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000016721-3
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000011619-25
000 00000nam a2200000 4500
0018225
0022
004B26BE1A6-7EEA-42D4-8A54-C2DA7C4C703C
005201709131101
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20180806164845|bnganpt|c20170913110144|dnguyenloi|y20071029|zoanhntk
082 |a693.7|bK 258
245 |aKết cấu thép. Tập 2: Công trình dân dụng và công nghiệp : |bGiáo trình dùng cho sinh viên ngành xây dựng, kiến trúc / |cPhạm Văn Hội và các tác giả khác
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2006
300 |a358 tr. ; |c27 cm
505 |aTập 1: Kết cấu thép - Cấu kiện cơ bản.<br>Tập 2: Kết cấu thép - Công trình dân dụng và công nghiệp.
650 |aThép - Kết cấu
690|aKết cấu thép 2
690|aKết cấu thép 1
690|aKết cấu thép 1
690|aKết cấu thép 3
690|aĐồ án kết cấu thép
700 |aPhạm Văn Hội
700 |aNguyễn Quang Viên
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000016721-3
852|bKho mượn|j(7): 3000011619-25
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/KIPOSDATA1/TaiLieuSo/600_khoahocungdung_congnghe/690_xaydung/ketcautheptap2_ctrinhdandungvacnghiep_phamvanhoi/0biathumbimage.jpg
890|a0|b0|c2|d0
Comment