DDC 658.4052 Gi108
Tác giả CN Hoàng Văn Hoa
Nhan đề Giáo trình giao tiếp trong kinh doanh / Hoàng Văn Hoa, Trần Thị Vân Hoa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Kinh tế quốc dân, 2012
Mô tả vật lý 414 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Giáo tiếp kinh doanh
Từ khóa tự do Giáo tiếp trong tổ chức
Ngành Quản trị kinh doanh
Môn học Giao tiếp kinh doanh
Tác giả(bs) CN Trần Thị Vân Hoa
Địa chỉ Thư Viện ĐHCN Việt - Hung
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119660
00214
00495B12793-CDC9-4708-B50E-73D1CC1AE112
005202208021626
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20220802162656|blinhntu|y20220802154405|zlinhntu
082 |a658.4052|bGi108
100 |aHoàng Văn Hoa
245 |aGiáo trình giao tiếp trong kinh doanh / |cHoàng Văn Hoa, Trần Thị Vân Hoa
260 |aHà Nội : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2012
300 |a414 tr. ; |c24 cm.
653 |aGiáo tiếp kinh doanh
653 |aGiáo tiếp trong tổ chức
691 |aQuản trị kinh doanh
692|aGiao tiếp kinh doanh
700 |aTrần Thị Vân Hoa
852 |aThư Viện ĐHCN Việt - Hung
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsquantrikinhdoanh/giaotrinhgiaotieptrongkinhdoanh_hoangvanhoa_2012_001thumbimage.jpg
890|c1
Comment