DDC 174.4 B149G
Tác giả CN Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Nhan đề Bài giảng văn hóa kinh doanh / Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn văn hóa kinh doanh; Dương Thị Liễu
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học kinh tế quốc dân, 2008
Mô tả vật lý 435tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Đạo đức kinh doanh
Từ khóa tự do Triết lý kinh doanh
Từ khóa tự do Văn hóa kinh doanh
Từ khóa tự do Văn hóa doanh nghiệp
Địa chỉ 10TVTT_Kho sách T9(13): 10200550-1, 10211040, 10221477-85, 10236386
000 00000nam#a2200000ui#4500
0013103
0021
00418334E5A-E91C-495D-85F9-DAE914EF4BF2
005202010150831
008 2008
0091 0
020 |c69.000VND
039|a20201015083151|bhuentm|c20180601153320|dhuentm|y20180307111320|zhuentm
041 |avie
044 |avm
082 |a174.4|bB149G
100 |aTrường Đại học Kinh tế Quốc dân
245 |aBài giảng văn hóa kinh doanh / |cTrường Đại học Kinh tế Quốc dân, Bộ môn văn hóa kinh doanh; Dương Thị Liễu
260 |aHà Nội : |bĐại học kinh tế quốc dân, |c2008
300 |a435tr. ; |c24cm.
653 |aĐạo đức kinh doanh
653 |aTriết lý kinh doanh
653 |aVăn hóa kinh doanh
653 |aVăn hóa doanh nghiệp
852|a10|bTVTT_Kho sách T9|j(13): 10200550-1, 10211040, 10221477-85, 10236386
8561|uhttp://thuvien.viu.edu.vn/kiposdata1/biasach/bsdulich - khachsan/baigiangvanhoakinhdoanhthumbimage.jpg
890|a13|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10236386 TVTT_Kho sách T9 174.4 B149G Giáo trình 11
2 10221477 TVTT_Kho sách T9 174.4 B149G Giáo trình 1
3 10221478 TVTT_Kho sách T9 174.4 B149G Giáo trình 2
4 10221479 TVTT_Kho sách T9 174.4 B149G Giáo trình 3
5 10221480 TVTT_Kho sách T9 174.4 B149G Giáo trình 4
6 10221481 TVTT_Kho sách T9 174.4 B149G Giáo trình 5
7 10221482 TVTT_Kho sách T9 174.4 B149G Giáo trình 6
8 10221483 TVTT_Kho sách T9 174.4 B149G Giáo trình 7
9 10221484 TVTT_Kho sách T9 174.4 B149G Giáo trình 8
10 10221485 TVTT_Kho sách T9 174.4 B149G Giáo trình 9

Không có liên kết tài liệu số nào

Comment